top of page
Audience-Development.jpg

Центр освіти

Основні напрями освітньої діяльності сфокусовані на підвищенні кваліфікації у сфері педагогічної освіти та державної служби.

Наші програми

Програма підвищення кваліфікації Організ
Audience-Development.jpg
Дизайн без названия (3).png

Стратегічні комунікації державного органу

СЛС контент_page-0001.jpg

БАЗА СЕРТИФІКАТІВ

Вартість навчання

ТОВ Академія професійного розвитку є освітньою установою приватної форми власності. Розмір плати за навчання визначається індивідуально, відповідно до тематики, форми та термінів проведення.

 

Ліцензований обсяг у сфері післядипломної освіти - визначена ліцензією максимальна кількість здобувачів післядипломної освіти, яким заклад освіти може одночасно забезпечити підвищення кваліфікації або підготовку в інтернатурі за відповідною спеціальністю.

ТОВ "Академія професійного розвитку" передбачає ліцензований обсяг:

За спеціальністю  011 - Освітні, педагогічні науки - 50 осіб

За спеціальністю  281 - Публічне управління та адміністрування  - 50 осіб

 

Академія професійного розвитку – заклад післядипломної освіти, що забезпечує реалізацію потреб у професійному розвитку   за спеціальностями 281 «Публічне управління та адміністрування», 011 «Освітні, педагогічні науки». Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу за  освітньою програмою.

Правила прийому до Академії професійного розвитку (далі – Академія) розроблені відповідно до законодавства України:  

 

Відповідно до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 800, Порядку організації підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад затвердженому наказом Національного агенства України з питань державної служби від 26 листопада 2019 року № 211-19

Загальні положення за посиланням

Правила поведінки у закладі освіти

Правила поведінки слухачів в Академії професійного розвитку (далі - Академія) базуються на законах України, постановах Міністерства освіти та науки України, Статуті Академії, Положенні про освітній процес в Академії, загальновизнаних моральних та етичних принципах і нормах.

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами
 

Зобов’язання

щодо забезпечення безперешкодного доступу до будівель, приміщень закладу освіти Академія професійного розвитку для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення із зазначенням строків виконання.

Звіт про технічне обстеження приміщень ТОВ "Академія професійного розвитку"

Мова освітнього процесу

В ТОВ "Академія професійного розвитку" освітній процес відбувається українською мовою відповідно до чинного законодавства України.

Моніторинг якості освіти

В ТОВ "Академія професійного розвитку" моніторинг якості освіти здійснюється згідно Положенню про організацію освітнього процесу

Ознайомитись

Заходи, спрямовані на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі 

План та порядок подання, розгляду заяв та реагування на доведені випадки булінгу за посиланнями нижче:

bottom of page