top of page

Психологічна супервізія для педагогів

Вартість

1.200 грн

Тривалість

6 тижнів

«Психологічна супервізія для педагогів»

програма підвищення кваліфікації педагогічних працівників


РОЗРОБЛЕНО ДЛЯ:

Педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти


НАПРЯМ:

Мовленнєва,комунікаційна, емоційно-етична компетентність


ЗАГАЛЬНА МЕТА:

Розвиток адаптаційних механізмів для ефективного виконання професійної діяльності педагогічних працівників, оволодіння інструментами саморегуляції


ОПИС:

Стратегічні сесії та практикуми включають такі форми роботи: лекції, дискусії, вправи, групова рефлексія навчального досвіду

В ході навчання учасники зможуть сфокусуватися на труднощах в своїй роботі та спілкуванні, що мають постійний або тимчасовий характер, оволодіють інструментами саморегуляції та самоорганізації, ефективної взаємодії з різними учасниками освітнього процесу.


ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Знання:

- функціональних, комунікативних, соціальних, психологічних ролей педагога;

- психологічних основи саморегуляції;

- механізмів здійснення самоконтролю;

- принципи партнерства та роботи в команді;

- як ефективно розподіляти час.

Уміння:

  • орієнтуватися у викликах та невизначеності сучасного світу, факторах й умовах, що їх викликають;

  • застосовувати комплексний підхід «тут і зараз» під час роботи;

  • адекватно оцінювати власну професійну компетентність на підставі уявлення про ролі педагога в сучасній школі

Навички:

  • техніки релаксації та налаштування

  • техніки і прийоми ефективної поведінки

  • техніки і прийоми управління часом

  • техніки і прийоми ефективної взаємодії в колективі

Командні результати:

- створення спільного інформаційно-понятійного та ціннісного поля;

-створення «правил гри» та стратегії «зіркової команди» педагогів;

-створення єдиних підходів та бачення результатів спільної діяльності;

-підвищення ефективності роботи педагогічного колективу школи


МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:

Програма реалізується на базі закладу освіти, після затвердження її педагогічною радою та укладання договору з освітнім провайдером (підстава п.18 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою КМУ №800 від 21.08.2019 р.)


ТРИВАЛІСТЬ ПРОГРАМИ:

6 тижнів, 1 день на тиждень по 3 години


ОБСЯГ ПРОГРАМИ:

30 годин/1 кредит ЄКТС, в тому числі стратегічні сесії, практикуми – 26 годин; самостійна підготовка (робота) – 4 години.


ФОРМА НАВЧАННЯ:

Офлайн


ОСВІТНІЙ ПРОВАЙДЕР:

Академія професійного розвитку


ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ:

погоджується в умовах Договору


ВАРТІСТЬ ПРОГРАМИ:

1200 грн. з одного учасникаРЕЄСТРАЦІЯ НА УЧАСТЬ У ПРОГРАМІ ЗА ТЕЛЕФОНОМ

+38 095 026 9326
bottom of page