top of page

Тема 5. Технології та інструменти дослідження громадської думки в закладі освіти

Мета: розвиток когнітивної компетентності керівника закладу освіти

Основні завдання:

  • актуалізація методів системного та понятійного аналізу

  • актуалізація підходів та методів вивчення громадської думки в закладі освіти;

  • уточнення понять "цільові групи", "репрезентативність", "предмет дослідження";

  • опанування інструментів розроблення програми дослідження;

  • уточнення методів та процедур збору та оброблення інформації дослідження;

  • актуалізація підходів до застосування результатів дослдіжень у практику управлінських рішень.

network-with-pins.jpg

Програма

Вступ, налаштування

Інтерактивна лекція «Підходи та завдання вивчення громадської думки у закладі освіти»

Практикум 1 «Цільові групи дослідження та репрезентативність: підходи та практика»

Практикум 2 «Використання результатів досліджень в управлінській практиці»

Рефлексія

bottom of page