top of page
партнерство.jpg

Модуль 4

Партнерство як умова розвитку закладу освіти

Партнерство у межах закладу освіти - усвідомлення, що без врахування та задоволення інтересів кожної зі сторін, неможливе досягнення спільного інтересу.

Заклад освіти як партнер для зовнішнього світу має бути цікавим і самодостатнім. Лише за цієї умови у нього будуть цікаві та самодостатні партнери.

Графік уточнюється

bottom of page