top of page

Тренінг для онлайн-тренерів

Вартість

9.000 грн.

Тривалість

2 місяці

Тренінг для онлайн-тренерів


РОЗРОБЛЕНО ДЛЯ: тренерів, коучів, викладачів, громадських активістів та фахівців, які спеціалізуються у сфері підвищення кваліфікації та освіти дорослих.

ЗАГАЛЬНА МЕТА: підвищення рівня компетентності фахівців, які проводять тренінгові заняття в онлайн.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:

Знання:

• методології створення програми онлайн-тренінгу: основні структурні елементи, планування часу, технології побудови цілісної програми;

• особливості добору форм та методів для роботи в онлайн тренінгу;

• технології складання та якісної презентації інформаційного пакету, критеріїв визначення обсягу та змісту матеріалу;

• прийоми організації діяльності учасників та управління груповою динамікою;

• щодо функцій та ролей онлайн-тренера;

• правил організації рефлексії учасників.

Уміння:

• якісної постановки завдань та проведення інструктажу в онлайн-тренінгу;

• управління груповою динамікою тренінгової групи;

• використання прийомів опанування стресом при роботі в онлайн-тренінгу;

• самопрезентації та поведінки тренера в онлайн-тренінгу;

• роботи «в кадрі» та управління візуальним рядом в онлайн-тренінгу;

• управління багатозадачністю.

Навички:

• конструювання онлайн-тренінгу та конкретних дій тренера;

• роботи з цифровими інструментами на різних платформах для виконання завдань онлайн тренінгу

• застосування технік активного слухання, організації рефлексії учасників;

• професійної рефлексії.


ФОРМА НАВЧАННЯ:

Дистанційна, онлайн-тренінг


ОБСЯГ ПРОГРАМИ:

45 годин, 1,5 кредити ЄКТС – методичний рівень


ТРИВАЛІСТЬ ПРОГРАМИ:

2 місяці, заняття 2 рази на тиждень (5 годин)


ЗМІСТ ПРОГРАМИ:

1.Вступний семінар "Введення до онлайн тренінгу"

2. Практикум використання цифрових інструментів

3. Семінар «Роль та завдання тренера»

4. Практикум роботи з камерою

5. Семінар «Конструювання онлайн тренінгу»

6. Практикум стресостійкості тренера

7. Семінар «Добір форм і методів онлайн тренінгу»

8. Практикум управління багатозадачністю

9. Семінар «Складання інформаційного пакету онлайн тренінгу»

10. Практикум активного слухання

11. Семінар «Організація діяльності групи»

12. Практикум самопрезентації тренера

13. Семінар «Управління груповою динамікою»

14. Практикум професійної рефлексії тренера

15. Семінар «Організація рефлексії учасників»

16. Підсумковий практикум "Модель компетентності онлайн тренера"


ВАРТІСТЬ ПРОГРАМИ:

9.000 грн. з одного учасника (100% передоплата, або оплата частинами)
bottom of page