top of page

Тема 2. Управління змінами: "теорія змін" і практика її застосування

Мета: розвиток когнітивної компетентності керівника закладу освіти

Основні завдання:

  • актуалізація методів системного та понятійного аналізу;

  • актуалізація основних понять "теорії змін";

  • опанування технології побудови "дерева проблем";

  • актуалізація підходів щодо використання "теорії змін" при розробленні Стратегії розвитку закладу освіти;

  • створення алгоритму "5 кроків керівника закладу освіти до Стратегії розвитку закладу освіти".

Програма

Вступ, налаштування.

Лекція-роздум "стратегія розвитку і "теорія змін": як узгодити бажане і можливе?"

Практикум 1 «Проблеми закладу освіти або що треба змінювати?». Технологія побудови "дерева проблем"

Практикум 2 «5 кроків керівника на шляху до розроблення Стратегії розвитку закладу освіти»

Рефлексія

bottom of page