top of page

Тема 2. Педагогічний колектив як персонал: особливості управління

Основні питання тренінгу

Стратегія розвитку закладу освіти, стратегія управління закладом освіти, стратегічне управління персоналом у закладі освіти: особливості взаємозв'язків та взаємовпливів.
Педагогічний колектив: об'єкт  чи  суб'єкт управління?
Як досягти балансу інтересів персонального, групового та організаційного рівнів управління?

ПРОГРАМА

Вступ до теми, очікування.
Лекція
-роздум "Стратегічне управління персоналом: процеси, особливості, ризики"
Практикум 1.
Хто управляє персоналом в закладі освіти: процеси, учасники, інструменти?
Практикум 2. Кар'єра педагога у закладі освіти: індивідуальна траєкторія.
Рефлексія

bottom of page