top of page

Органайзер для директора

Вартість

3960 гривень - один модуль (30 годин)

Тривалість

5 тижнів з перервами для самостійної роботи (три тижні) впродовж 5 місяців

Програма спрямована на те, щоб допомогти керівнику закладу освіти вирішити три основних завдання:

Зниження енергозатрат управлінської діяльності

шляхом підвищення рівня управлінської майстерності.

Реалізацію реальної автономії закладу освіти

шляхом розроблення Стратегії його розвитку.

Підвищення рівня конкурентоспроможності закладу освіти на ринку освітніх послуг

за рахунок розвитку ознак його унікальності.

Програма укладена у відповідності до професійного стандарту керівника закладу освіти, затвердженого наказом Міністерства економіки України № 568-21 від 17 вересня 2021 року. Програма затверджена НМР Академії професійного розвитку та наказом ректора від 1 лютого 2023 року. https://drive.google.com/file/d/18d2WkgbhGRK-Pvyr7Vlar0LOmFVnEMvO/view?usp=sharing

Навчання відбувається на онлайн-платформі ZOOM Академії із використанням загальних та окремих сесійних залів. Обов’язковим результатом для кожного учасника є формування «валізи інструментів керівника» (шаблони документів, інструкцій, технологічні карти та алгоритми здійснення відповідних дій/процесів тощо).

Всі учасники в процесі навчання набувають додаткових цифрових компетентностей, враховуючі, що в процесі використовується велика палітра цифрових сервісів (Google- документи, таблиці, презентації, дошки, PadLet, Kahoot, Mentimeter) у практичних завданнях для індивідуальної та групової роботи.


Стратегічне управління закладом освіти

Стратегічне управління персоналом

Лідерство у керуванні закладом освіти

Партнерство як умова розвитку закладу освіти

Інновації та управлінська практика

bottom of page