top of page

Українська мова: граматичний практикум для впевнених користувачів і початківців

Вартість

1100 гривень (є можливість оплати частинами)

Тривалість

Термін навчання з 4 до 15 вересня (пн, ср, пт, - 6 сесій)

Загальна мета програми: підвищити рівень мовної компетентності державного службовця та посадової особи місцевого самоврядування через вдосконалення розуміння граматичної парадигми частин мови у площині мовно-лінгвістичної норми; удосконалити писемне й усне ділове мовлення для якісної професійної комунікації.

Зміст програми

Тема 1. Мова як цивілізаційне першоджерело української нації. 

Тема 2. Орфоепічна норма та мовленнєва милозвучність українського слова.

Тема 3. Правопис відмінкових форм самостійних частин мови. 

Тема 4. Вживання слів, які належать до службових частин мови.

Тема 5. Основні «спотикачі» під час написання власних назв та слів іншомовного походження.

Тема 6. Синтаксичні особливості українського мовлення.

Тема 7. Складні випадки і варіанти синтаксичного керування.

Тема 8. Типові помилки у побудові речень різних типів.

Очікувані результати навчання:

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

Знання:

основних норм орфографії, орфоепії, морфології  та пунктуації; 

основних змін в українському правописі;

змісту мовної і комунікативної компетентності державного службовця та посадової особи місцевого самоврядування

Уміння:

обирати й використовувати відповідні мовні засоби під час усної та писемної ділової комунікації;

дотримуватися норм ділової української мови в професійному спілкуванні;

Навички:

аналізу та редагування текстів ділової документації;

правильного оформлення професійної документації згідно з нормативною базою сучасної української ділової мови;

володіння правилами побудови словосполучень і речень; 

усним і писемним діловим мовленням;

використання засобів сучасної  ділової української мови залежно від умов писемного та усного спілкування, мети та змісту мовлення.

Для здійснення  навчання Вам необхідно:

Подати заявку на Порталі управління знаннями, дочекатися підтвердження.

На Вашу електронну адресу буде надіслано лист із реквізитами для оплати за надання освітніх послуг. Здійснення платежу стане  остаточним етапом Вашої реєстрації на навчання.  


Необхідні умови для успішного навчання за програмою:

1. Навчальне місце учасника програми має відповідати таким технічним вимогам:

- наявність відео карти та камери.

- наявність мікрофону.

- наявність стабільного інтернет зв’язку із швидкістю не менше ніж 20 Мбіт/с.

 2. Бути вільним від роботи на період навчання (4 години)

РЕЄСТРАЦІЯbottom of page